علاقه و انگیزه بالا

علاقه و انگیزه بالا

app.jpg

در طرحان نوین هر فرد قبل از آنکه جنبه ی مادی کار خود را در نظر بگیرد ابتدا به دلیل شوق و ذوقی که در این کار دارد مشغول به کار می شود. اینجا همواره علاقه،انگیزه، ایده و خلاقیت حرف اول و آخر را می زند.