هزینه کم و تخفیف های دوره ای

هزینه کم و تخفیف های دوره ای

web.jpg

در طراحان نوین به هربهانه ای و هر مناسبتی تخفیف در هزینه ها خواهید یافت، همچنین همواره سعی شده علاوه بر خدمت اصلی هدیه ای نیز به کارفرما به صورت رایگان ارائه شود. علاوه بر این، هزینه های انجام هر نوع پروژه در طراحان نوین حداقل ممکن درنظر گرفته شده است.